Valutakurser

Med hjelp av valutakurser kan bedrifter og privatpersoner enkelt se hvor mye utenlandsk valuta er verdt i norske kroner. Dette er viktig informasjon for de fleste som driver med handel i utlandet, eller som jobber med økonomi. Valutamarkedet er et av verdens største markeder, samtidig som det er et ustabilt marked. Valutaer forandrer seg hele tiden, ofte som en reaksjon på forandringer i de store valutaene på markedet: dollar, pund og Euro.

Det er mange hendelser rundt omkring i verden som kan påvirke valutakursene. Økte oljepriser, krig, katastrofer, konkurser og vellykkede transaksjoner er noe av det som kan påvirke valutakurser. Når en etterspørsel etter en valuta øker, da øker den aktuelle valutaen og det motsatte skjer når etterspørselen minsker. Det skal ikke mye til for at det skjer store forandringer i valutakursene, og derfor blir det viktig å kjenne til dagens valutakurser. Forandringer innen valutamarkedet kan skje over natten, men ofte er det mulig å forutsi disse endringene så lenge de ikke har oppstått helt uventet.

Valutakurser bruker vanligvis å presenteres på to forskjellige måter, direkte eller indirekte. Direkte valutakurser: x antall norske kroner = 1 Euro. Indirekte valutakurser: x antall Euro = 1 norsk krone. Mange velger å benytte seg av en valutakalkulator på internett eller i mobiltelefonen for å regne ut hvor mye et visst antall av utenlandsk valuta er verdt i norske kroner. Disse kalkulatorene er oppdaterte og regner etter den aktuelle valutakursen, slik at du får ut et korrekt beløp.

De fleste berøres på en eller annen måte av det som skjer på valutamarkedet. Derfor er det bra å se hva som skjer med den utenlandske valutaen. Har du aksjer, fonder eller sparekontoer i utlandet, da blir det ekstra viktig å holde et øye på valutakursene. Dette er et spennende marked og det er noe som i aller høyeste grad spiller en stor rolle for den norske økonomien.